G│ˇwna O firmie Ksia┐ki
Power Net
ul. Sekutowicza 5/3
20-152 Lublin

email: biuro@powernet.pl
 

Dostawa gratis

Przy ka┐dym zamˇwieniu realizowanym na terenie Polski wysy│ka gratis.

   

NowoÂci

GWT w praktyce

          
email
has│o
   

Power Net istnieje od ko├▒ca 1997 roku. Firma zajmuje si├¬ dostarczaniem najnowszych technologii informatycznych klientom na terenie ca┬│ego kraju. Na podstawie wiedzy oraz zdobytego przez lata do┬Âwiadczenia przygotowali┬Âmy szeroki zakres us┬│ug pozwalaj┬▒cy w ┬│atwy sposób dobra├Ž odpowiednie dla Pa├▒stwa rozwi┬▒zanie informatyczne. Wiele us┬│ug zosta┬│o dostosowanych do konkretnych potrzeb indywidualnych klientów. Powsta┬│y w ten sposób unikatowe rozwi┬▒zania maj┬▒ce zastosowanie tylko dla danego odbiorcy.

Wszystkie nasze produkty gwarantuj┬▒ bezpiecze├▒stwo i najwy┬┐sz┬▒ jako┬Â├Ž potwierdzone przez szerok┬▒ rzesz├¬ naszych klientów.

Firma zajmowa┬│a si├¬ g┬│ównie ┬Âwiadczeniem us┬│ug dost├¬pu do Internetu. Aktualnie zajmujemy si├¬ hostingiem oraz tworzeniem stron www i aplikacji sieciowych w ┬Ârodowisku Java. Od niedawna rozwijamy kolejn┬▒ ga┬│┬▒┬╝ naszej dzia┬│alno┬Âci, jak┬▒ jest wydawnictwo.

Podczas naszej wieloletniej pracy programistycznej nieraz musieli┬Âmy si├¬ga├Ž do literatury angloj├¬zycznej. Spowodowane by┬│o to brakiem odpowiedniej dokumentacji w j├¬zyku polskim. Niestety nie ka┬┐dy zna j├¬zyk angielski w stopniu pozwalaj┬▒cym na efektywne wykorzystanie informacji zawartych w takich publikacjach. Postanowili┬Âmy wype┬│ni├Ž luk├¬ na polskim rynku informatycznym, uruchamiaj┬▒c w┬│asne wydawnictwo.

Mamy ┬Âwiadomo┬Â├Ž, ┬┐e wiele terminów informatycznych z j├¬zyka angielskiego nie by┬│o jeszcze t┬│umaczonych na nasz j├¬zyk. W doborze odpowiednich wyra┬┐e├▒ pomaga nam nasze do┬Âwiadczenie informatyczne. Ka┬┐da nasza ksi┬▒┬┐ka przechodzi przez specjalistyczn┬▒ korekt├¬ merytoryczn┬▒. Dzi├¬ki temu wiernie odzwierciedla orygina┬│.

Bardzo cz├¬sto na rynku polskim pojawiaj┬▒ si├¬ ksi┬▒┬┐ki z kilkuletnim opó┬╝nieniem w stosunku do ich angielskich odpowiedników. Pozycje te s┬▒ wówczas dawno nieaktualne ju┬┐ w momencie druku. My staramy si├¬ tego unika├Ž.

Ok│adka
Ok│adka
Ok│adka
Ok│adka