Główna O firmie Ksiażki
Power Net
ul. Sekutowicza 5/3
20-152 Lublin

email: biuro@powernet.pl
 

Dostawa gratis

Przy każdym zamówieniu realizowanym na terenie Polski wysyłka gratis.

   

Nowości

GWT w praktyce

          
email
hasło
   

Regulamin księgarni internetowej powernet.pl

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.powernet.pl jest prowadzony przez firmę:

  Power Net
  Anna Antoń
  20-152 Lublin
  ul. Sekutowicza 5/3
  Wpis do ewidencji działalności nr 79289
  REGON: 432730209
  NIP: 712-26-25-851

 2. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe www.powernet.pl.
 3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia płatności przez serwis platnosci.pl.
 4. Zamówienia są zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili wpłynięcia płatności. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 7. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 8. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta jest sumą czasu realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) oraz czasu dostawy. Zamówienie jest zrealizowane po skompletowaniu całości zamówionych towarów. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze (w przypadku innych terminów jest to podane w karcie książki). Czas dostawy wynosi: kurier - 1 dzień ; poczta (przesyłka zwykła) - 2-4 dni; poczta (przesyłka priorytetowa) - 1-2 dni.
 9. Powernet.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz inne firmy kurierskie.
 10. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres Klienta poprzez dostarczyciela przesyłek. Koszt dostawy pokrywa klient. W zależności od wybranej przez Klienta formy płatności i spedytora opłata wynosi: poczta (przesyłka zwykła) - 0 zł; poczta (przesyłka priorytetowa) - 2 zł.
 11. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • kartą kredytową
  • przelewem z konta w banku internetowym.
 12. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, książka nie była rozfoliowana, kopiowana ani nie została w żaden sposób zniszczona. Dotyczy wyłącznie zamówień realizowanych poprzez wysyłkę.
 13. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Zwrot prosimy kierować przesyłką pocztową na adres: Power Net, ul. Sekutowicza 5/3, 20-152 Lublin z dopiskiem "zwrot". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.Powernet.pl dokona zwrotu kwoty równej cenie towaru. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 14. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: Power Net, ul. Sekutowicza 5/3, 20-152 Lublin. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 15. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 16. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedającym. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 17. Klient składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść.
 18. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 19. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 20. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności księgarni internetowej Powernet.pl.
 21. Powernet.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
Okładka
Okładka
Okładka
Okładka